Wat is een veelgestelde vraag?

Vragen die door meerdere personen zijn gesteld en door ons worden beantwoord!

Wat gebeurt er met mijn contactgegevens?

Met het totaal aantal inschrijvingen beoordelen we de interesse naar ons product.

Is BelloBand een officiele onderneming?

Zeker! BelloBand is een oficieel KvK geregistreerde onderneming.

Is BelloBand een Nederlands product?

Ja. We zijn een Nederlands geregistreerde onderneming gehuisvest in Alkmaar.